Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Ken je dat gevoel? Iemand gaat over jouw grens heen. Grensoverschrijdend gedrag is ongewenst gedrag wat voor jou niet goed voelt en waar jij geen toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij aan seksueel getinte opmerkingen, pesterijen, discriminatie en soms zelfs agressie. Grensoverschrijdend gedrag brengt schade toe op fysiek, emotioneel of mentaal vlak. Je kunt last hebben van stressklachten. Dit kan zich uiten in angstig of boos zijn, huilbuien en jezelf terugtrekken. Ook kun je je last krijgen van een schuldgevoel of schaamte.  

Grensoverschrijdend gedrag kan lastig zijn om bespreekbaar te maken, zeker als diegene die over jouw grens heen gaat meer macht heeft dan jij. 

Wat kun je doen als je zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt?

Allereerst is het goed om te bepalen welk gedrag over jouw grens gaat. Door dit te doen herken je wanneer jij ervaart dat iemand over jouw grens heen gaat.  Gaat het gedrag over jouw grens heen dan  is het belangrijk om snel aan de bel te trekken en het bespreekbaar te maken.  Benieuwd naar welke stappen je kunt nemen:

Stap 1

Trek een grens voor je zelf. Wat is voor jou toelaatbaar gedrag en wat niet. Dit is moeilijk. Maar hoe eerder je dit doet, hoe groter de kans is dat het stopt. 

Stap 2

Ga het gesprek aan! Belangrijk is de pester aan te spreken op zijn gedrag. Praat vanuit de ik-vorm en blijf rustig.  Geef aan welk gedrag voor jou niet acceptabel is en je vervelend vindt.  Lukt of kan dit niet ga dan door naar stap 3.

Stap 3

Hopelijk is het pestgedrag gestopt nadat je dit hebt aangeven zoals besproken bij stap 2. Dit is helaas niet altijd het geval. Heeft het geen effect gehad, dat is de volgende stap om er over te praten met iemand die je vertrouwt. Denk hierbij aan iemand intern bv. je leidinggevende, iemand van HR of een vertrouwenspersoon. Ook kun je het bespreken met een extern iemand bv. je huisarts. Belangrijk is dat je diegene vertrouwt.  

Stap 4

Na het nemen van de vorige stappen is het ook van belang dat je alle gebeurtenissen vastlegt. Wat houdt het pestgedrag precies in en welke acties heb je ondernomen om het pestgedrag te stoppen. Dit helpt je om voor jezelf een overzicht te hebben over deze situatie en kun je gebruiken bij het gesprek en het vervolg.  

Stap 5

Mochten al deze voorgaande stappen niet hebben geholpen, dan is de volgende stap melding maken van het grensoverschijdend gedrag. Dit kun je doen bij je leiddinggevende, vertrouwenspersoon, de ondernemingsraad of de bedrijfsarts. Deze zullen je helpen met het nemen van de vervolgstappen. 

Wat als je grensoverschrijdend gedrag opmerkt bij een collega?

Grensoverschrijdend gedrag kun je zelf meemaken, ook kan het zijn dat je het bij een ander ziet gebeuren.  Ook in deze situatie is het belangrijk om actie te ondernemen. Spreek diegene aan die het gedrag vertoont, maar net zo belangrijk: steun je collega die dit overkomt.  Het is belangrijk dat iemand zich gehoord en gesteunt voelt.