Heb jij te maken met pestgedrag op de werkvloer?

Werkstress is een veel voorkomende gegeven op de werkvloer. Dit kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld werkdruk. Maar wat als stress niet wordt veroorzaakt door werkdruk maar door pestgedrag op de werkvloer?

Een misplaatst grapje van je baas, een kwetsende vraag van je collega, een beledigende opmerking van een klant; 1 op de 10 medewerkers zegt pestgedrag te ervaren op het werk. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met pestgedrag in de vorm van Imiteren, negeren, schelden, vloeken, discrimineren, privézaken bespotten, roddelen. In de ergste gevallen gaat het over intimidatie, agressie en geweld. 

De gevolgen liegen er ook niet om: mensen die slachtoffer zijn van pestgedrag ervaren meer stress en hebben een hogere kans op een burn-out. Het gevolg? Meer risico dat ze uitvallen of opzoek gaan naar een andere baan.

Word je gepest, of herken jij pestgedrag op je werk? Dan is het belangrijk om nu actie te nemen om pestgedrag op de werkvloer tegen te gaan. Ga naar de volgende stap en ontdek wat jij kan doen.  

Wat te doen bij pesten op de werkvloer?

Het is belangrijk dat het pestgedrag bij de bron wordt aangepakt. Daarom moeten bedrijven en organisaties beleid maken en maatregelen opstellen met betrekking op pestgedrag op de werkvloer. Maar ook jij kan pestgedrag op de werkvloer tegengaan. De onderstaande tips geven je de handvaten om stap voor stap pestgedrag bij jou op de werkvloer tegen te gaan.

Stap 1: Pak het pestgedrag bij de bron aan
Hoe langer de situatie zich voordoet, hoe langer het duurt voordat er een oplossing komt. Daarom is het belangrijk dat het pestgedrag vroegtijdig wordt herkend, aangepakt en opgelost. Spreek daarom allereerst de pester aan op zijn/haar gedrag. Vind je dit lastig? Bespreek de situatie met andere collega’s en denken hoe je de pester het beste kunt aanspreken.

Stap 2: Maak het pestgedrag bespreekbaar
Volgens de wet zijn werkgevers verplicht beleid te maken en maatregelen op te stellen tegen pestgedrag. Bespreek de situatie, als dat kan, met je directe leidinggevende. Wanneer de leidinggevende de pester is, kun je de situatie ook bespreekbaar maken met bijvoorbeeld je team, HR, een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is belangrijk dat er tijdens dit gesprek concrete afspraken gemaakt worden om het pestgedrag te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Spreek bijvoorbeeld af wat er gaat gebeuren om pestgedrag te stoppen en te voorkomen, wie wat gaat doen, wanneer en hoe. 

Stap 3: Maak een melding 
Wanneer bovenstaande stappen niet het gewenste resultaat leveren, kun je een melding maken bij je leidinggevende, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad. De melding wordt dan ingediend bij de Inspectie SZW en vervolgens door de in behandeling genomen. 

Vertrouwenspersoon

Als je het gevoel hebt dat je met je leidinggevende niet goed kunt praten over pestgedrag op de werkvloer, kun je ook altijd in gesprek met een vertrouwenspersoon. Soms is dit iemand binnen de organisatie, soms is het een persoon die buiten jouw organisatie werkt. Vraag bij HR na wie de vertrouwenspersoon is. In het filmpje hieronder zie je hoe dit werkt: